Wie zijn wij?


Wie zijn wij?

Stichting Worldwide Power Of Hope is een groep mensen die begonnen zijn met logo wwpoh groot
zendingswerk in de breedste zin van het woord.

We zijn onder andere actief in Zuid-Afrika, Swaziland, Lesotho en Polen.

We werken samen met de mensen die daar wonen.

Deze mensen weten het beste wat er in dit gebied het hardste nodig is.

We richten ons in de eerste instantie op de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus.

Daarnaast proberen we te helpen in praktische zaken.

We hebben onder andere in Lesotho een kerkje gebouwd en in Swaziland steunen we een weeshuis/school.

We steunen verschillende zendelingen financieel en in de praktijk.